search_api_autocomplete
Home

4. Is het moratorium van toepassing op de secundaire verhandeling van gestructureerde producten?

Het moratorium is van toepassing op de commercialisering van gestructureerde producten bij retailbeleggers, ongeacht of die producten het voorwerp uitmaken van een primair dan wel een secundair aanbod.

Het is niet van toepassing op gestructureerde producten die, op eigen initiatief van de koper en zonder enige commerciële en/of publicitaire actie van de aanbieder, via een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit worden verworven.