search_api_autocomplete
Home

4. Hoe wordt bepaald of een gestructureerd product 'bijzonder ingewikkeld' is?

Om te bepalen of een gestructureerde product als bijzonder ingewikkeld beschouwd wordt, heeft de FSMA 4 criteria opgesteld. Zodra aan één van die criteria niet voldaan is, wordt het product als bijzonder ingewikkeld beschouwd.

4.1. Onderliggende waarde: De onderliggende waarde is voldoende toegankelijk en observeerbaar voor de consument. Aandelen en obligaties die op een gereglementeerde markt noteren, worden bijvoorbeeld als voldoende toegankelijk beschouwd; credit default swaps, life settlements of hedge funds worden als niet-toegankelijk beschouwd. Aandelenkorven kunnen als toegankelijk beschouwd worden voor zover ze samengesteld zijn op basis van een economische grondslag en in het belang van de cliënt en voor zover alle nodige informatie wordt verschaft over hun samenstelling.

4.2. Ingewikkelde strategie: De beleggingsstrategie is niet te ingewikkeld. Een strategie wordt als te ingewikkeld beschouwd wanneer:

  • de daling van de onderliggende waarde meer wordt doorgerekend aan de belegger dan een stijging ervan;
  • er bij de commercialisering van het product gebruik wordt gemaakt van 'teasers', zoals een vaste opbrengst die niet geldt voor de hele looptijd van het product of geschenken bij de aankoop van een product;
  • een minimale wijziging in de onderliggende waarde een disproportioneel effect heeft op het rendement;
  • de in het product ingebouwde kapitaalbescherming voorwaardelijk is.

4.3. Ingewikkelde berekeningsformule: Het rendement wordt niet berekend op basis van meer dan drie mechanismen. Mechanismen die in het voordeel van de belegger spelen (een minimumopbrengst of het vastklikken van een opbrengst) worden niet meegeteld.

4.4. Transparantie over kosten, kredietrisico en marktwaarde: Er is voldoende transparantie over alle kosten die het product met zich meebrengt, de naam van de emittent moet vermeld worden, de marktwaarde van het product moet minstens driemaandelijks bekendgemaakt worden en de cliënt moet geïnformeerd worden over belangrijke wijzigingen van het risicoprofiel of de waarde van het product.