search_api_autocomplete
Home

4. Waarom wordt de commercialisatie van binaire opties en derivatencontracten met een looptijd van minder dan één uur verboden?

Binaire opties en instrumenten met een korte duur zijn extreem risicovol, zelfs aleatoir, en vertonen geen enkele gelijkenis met een belegging of een financiële transactie. Deze instrumenten zijn te vergelijken met een kansspel waarbij, meestal op zeer korte termijn, gegokt wordt op de evolutie van een onderliggend actief. Een dergelijk instrument heeft een binair karakter: ofwel ontvangt de consument een bepaald vooraf vastgesteld bedrag indien het onderliggende actief evolueert in de gewenste richting, ofwel verliest de consument zijn volledige inleg wanneer dit niet het geval is. Dergelijke instrumenten hebben geen enkele link met de reële economie en zijn dus puur aleatoir. Dergelijke instrumenten laten dus niet toe aan een belegger om een belegging te verrichten in de klassieke zin van het woord.