search_api_autocomplete

5. Is het reglement van toepassing op notoriëteitsreclame?

Het reglement is niet van toepassing op notoriëteitsreclame. Notoriëteitsreclame is reclame die tot doel heeft om de algemene bekendheid van bijv. een cryptoplatform te vergroten. Voorwaarde is wel dat daarbij niet wordt verwezen naar één of meer virtuele munten of een categorie virtuele munten.

Beperkt men zich in reclame tot de vermelding van de naam of het logo van een dienstverlener (bijv. reclame op shirts van een sportclub door een handelsplatform), dan betreft het notoriëteitsreclame.

Zodra men in de reclame echter verwijst naar een specifieke virtuele munt of naar virtuele munten als beleggingscategorie (bijv. 'koop virtuele munten', 'beleg in virtuele munten', 'zet uw eerste stappen als belegger in virtuele munten'), zet men expliciet aan tot het verwerven van virtuele munten en is het reglement van toepassing, zelfs indien dit de benaming of het logo van een dienstverlener is.

Opgepast, het voeren van notoriëteitsreclame in België kan wel een aanwijzing zijn dat een dienstverlener virtuele munten via zijn platform aan consumenten in België commercialiseert. Zie hierover de FAQ 'Wanneer is er sprake van commercialisering op het Belgisch grondgebied?'. Is er commercialisering van virtuele munten in België, dan is het reglement niet van toepassing zijn op de notoriëteitsreclame maar wel op de website of de app die gebruikt worden voor de uitbating van het platform.