Professionelen

Om de criteria toe te passen, is er een beslissingsschema opgesteld. Distributeurs die het moratorium onderschrijven, moeten hun nieuwe producten via dat schema aftoetsen.