search_api_autocomplete

5. Hoe worden de vier criteria toegepast?

Om de criteria toe te passen, is er een beslissingsschema opgesteld. Distributeurs die het moratorium onderschrijven, moeten hun nieuwe producten via dat schema aftoetsen.

 

Moratorium: een beslissingsschema om de criteria toe te passen werd opgesteld voor distributeurs die het moratorium onderschrijven