search_api_autocomplete

5. Wie wordt er behalve de melder nog beschermd?

  • Natuurlijke personen die de melder bijstaan in het meldingsproces in een werkgerelateerde context en wier bijstand vertrouwelijk is (de zogenaamde facilitators[1]), en derden die verbonden zijn met de melder[2], komen ook in aanmerking voor de bescherming tegen represailles en de ondersteuningsmaatregelen (zie ook 'Welke bescherming geniet je?') indien zij gegronde redenen hadden om aan te nemen dat de melder informatie over integriteitsschendingen, zoals bedoeld in de Wet Integriteitsschendingen, wou melden.
  • Ook de beschuldigde (ook wel 'betrokkene' genoemd in de context van de Wet Integriteitsschendingen) wordt tijdens de melding en het onderzoek beschermd. Hoewel de beschuldigde niet tegen represailles wordt beschermd en geen ondersteuningsmaatregelen kan genieten, wordt zijn identiteit geheim gehouden en geniet hij op dit vlak dezelfde garanties als de melder (zie ook 'Welke geheimhoudingsregels gelden er?').
 

[1]     Bijvoorbeeld de werknemersvertegenwoordigers die de melder op vertrouwelijke basis bijstaan.

[2]     Zoals collega’s of familieleden.