search_api_autocomplete
Home

6. In het kader van een andere professionele activiteit verstrek ik soms adviezen die kwalificeren als raad over financiële planning. Heb ik een vergunning nodig?

Of dit toegelaten is, moet u analyseren aan de hand van drie voorwaarden:

  • uw activiteit behoort niet tot de activiteiten die verboden zijn voor een onafhankelijk financieel planner en die zijn opgesomd in artikel 22 §2 van de Wet Financiële Planning (bv. vastgoedmakelaar, betalingsinstelling, …)
  • u bent onderworpen aan een bij wet opgelegde deontologische code; en
  • de deontologische code staat het verstrekken van raad over financiële planning toe.

Indien deze voorwaarden vervuld zijn, hebt u geen vergunning nodig. Als u toch een vergunning zou willen aanvragen, moet u aan alle vergunningsvoorwaarden voldoen.