search_api_autocomplete

6. Op wie is het reglement van toepassing? Vallen buitenlandse aanbieders hier ook onder?

Het reglement geldt voor alle aanbieders van niet genoteerde financiële derivaten die beroepshalve, bij een of meer consumenten, afgeleide instrumenten commercialiseren die verhandeld worden via een elektronisch handelssysteem. Het reglement viseert de commercialisering op Belgisch grondgebied, ongeacht de nationaliteit of de vestigingsplaats van de persoon die de instrumenten commercialiseert. Het reglement heeft dus geen betrekking op de commercialisering in het buitenland door een in België gevestigd persoon.

Het reglement zal zeker toepassing vinden in geval van openbaar aanbod. Daaruit volgt dat een verzoek tot goedkeuring van een prospectus met betrekking tot door dit reglement verboden verrichtingen niet geldig kan worden ingediend bij de FSMA en dat de FSMA zo’n prospectus dus niet kan goedkeuren.