search_api_autocomplete

6. Wat is de reikwijdte van het begrip commercialisering?

Onder commercialisering wordt verstaan: het voorstellen van het product op verschillende wijzen (publiciteit, leurhandel, plaatsing, advies, ...) om de cliënt aan te zetten tot aanvaarding. Commercialisering wordt dus niet beperkt tot het adviseren van een product om de cliënt aan te zetten tot aanvaarding.

Het moratorium is niet beperkt tot de commercialisering van gestructureerde producten zonder kapitaalbescherming.