search_api_autocomplete
Home

6. Wat gebeurt er met de gestructureerde producten die al op de markt zijn?

Het moratorium is een toekomstgericht initiatief en heeft alleen betrekking op nieuwe producten die na de inwerkingtreding van het moratorium op de markt komen. Het initiatief spreekt zich niet uit over in het verleden gecommercialiseerde producten, over hun risico of over de naleving van het reglementaire kader van toepassing op de relatie tussen de financiële instellingen en de cliënten voor de inwerkingtreding van het moratorium.