search_api_autocomplete
Home

7. Is het moratorium van toepassing op discretionair vermogensbeheer of private plaatsingen?

Het moratorium is niet van toepassing op discretionair vermogensbeheer. Er is geen afwijking voorzien voor private plaatsingen bij retailbeleggers. Het moratorium voorziet in een opt out voor cliënten met een roerend vermogen van minstens 500.000 EUR bij eenzelfde instelling onder bepaalde voorwaarden. De opt out is een beslissing van de toetredende distributeur en geldt voor de volledige categorie van cliënten die in aanmerking komen. De opt out is dus geen beslissing van de cliënt die geval per geval kan worden genomen.