search_api_autocomplete
Home

8. Ik wil de vergunningsaanvraag indienen in naam van mijn vennootschap. Ik moet daarbij vermelden wie de effectieve leiding is. Hoe weet ik of ik een effectieve leider ben?

De effectieve leiding bestaat uit alle personen waarvan de functie binnen de onderneming impliceert dat ze op het hoogste niveau een rechtstreekse en beslissende invloed uitoefenen op het beheer van de bedrijfsactiviteit.

Sommige functies behoren steeds tot de effectieve leiding. Het gaat daarbij om de uitvoerende bestuurders en de gedelegeerd bestuurder.

Directeurs, managers, enz. kunnen afhankelijk van de concrete situatie ook deel uitmaken van de effectieve leiding, maar dit is niet noodzakelijk het geval. De onderneming moet daarbij nagaan of deze personen daadwerkelijk op het hoogste niveau een rechtstreekse en beslissende invloed uitoefenen op het beheer van de bedrijfsactiviteit en aldus behoren tot de effectieve leiding. Hun titel is daarbij niet doorslaggevend.

Personen die uitsluitend aandeelhouder zijn en geen ander mandaat of functie vervullen binnen de onderneming maken geen deel uit van de effectieve leiding.