search_api_autocomplete
Home

9. Moet ik als onafhankelijk financieel planner bepaalde diploma’s, certificaten of praktijkervaring hebben?

U moet permanent beschikken over de passende deskundigheid die nodig is voor de uitoefening van uw functie. Hetzelfde geldt voor de medewerkers die gemachtigd zijn u te vertegenwoordigen bij het verstrekken van raad over financiële planning. Als de onafhankelijk financieel planner een rechtspersoon is, geldt dit ook voor de leden van de raad van bestuur en de effectieve leiding.

De FSMA controleert de passende deskundigheid onder meer op basis van de behaalde diploma’s en de gevolgde opleidingen over de vier aspecten die de financiële planning kenmerken: het burgerlijk recht, het fiscaal recht en de fiscaliteit, de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid, en de economische en financiële context. Verder analyseert de FSMA ook de ervaring van de kandidaat.

De FSMA toetst de passende deskundigheid aan de hand van een vragenlijst en eventuele andere relevante informatie waarover zij beschikt. Tenslotte kan de FSMA, als zij dit nuttig acht, de kandidaat uitnodigen voor een gesprek.