search_api_autocomplete
Home

9. Wat is de definitie van retailbelegger en hoe dient de limiet van 500.000 EUR te worden geïnterpreteerd bij het toepassen van de opt out?

Retailbeleggers zijn beleggers die niet worden gekwalificeerd als professionele cliënten in de zin van artikel 2, eerste lid, 28° van de wet van 2 augustus 2002. Rechtspersonen vallen daar ook onder, tenzij ze reglementair als professionele belegger worden gekwalificeerd.

De limiet van 500.000 EUR wordt voor de toepassing van de opt out per individuele retailbelegger beoordeeld en niet per relatie (bijv. maatschap, onverdeeldheid of huwelijksgemeenschap). Zij wordt berekend per instelling en niet op het volledige vermogen van de cliënt. De opt out geldt slechts voor het deel dat de limiet van 500.000 EUR overschrijdt.