search_api_autocomplete

A.4. Waar kunnen Apra-verzekerden terecht met hun vragen?

Apra-verzekerden die vragen hebben in verband met de verdere afwikkeling van hun dossier, kunnen zich wenden tot verschillende instanties die hierna worden opgesomd:

 • Vereffenaars

  De vereffening van APRA Leven wordt uitgevoerd door een college van vereffenaars. Zij verkopen de activa van APRA Leven en verdelen de opbrengst onder de schuldeisers. Alle vragen in verband met de vereffening van Apra Leven moeten dan ook in de eerste plaats gericht worden aan de vereffenaars. Het college van vereffenaars bestaat uit ACTUALIC EBVBA, vertegenwoordigd door de heer Ridder Claude Desseille, en DRIES GOYENS BVBA, vertegenwoordigd door de heer Dries Goyens.

  Contact:
  Apra Leven in vereffening
  website: www.apraleven.com
  telefoon: +32 3 610 54 00
  e-mailadres: vereffening@apraleven.com
  postadres: Louizalaan 523, 1050 Brussel
 • Bijzonder Beschermingsfonds

  Het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen komt tussen wanneer een verzekeringsonderneming niet aan haar verplichtingen in verband met een individuele tak21-levensverzekering kan voldoen. Meer informatie kan bij het Beschermingsfonds zelf worden bekomen.

  Contact:
  Bijzonder Beschermingsfonds
  website: www.bijzonderbeschermingsfonds.be
  telefoon: +32 2 574 78 40
  e-mailadres: bijzonderbeschermingsfonds.thesaurie@minfin.fed.be
  postadres: Kunstlaan 30, 1040 Brussel
   
 • Nationale Bank van België (NBB)

  Op 1 april heeft de Nationale Bank van België (NBB) het toezicht op de financiële gezondheid van verzekeraars overgenomen van de CBFA. De NBB staat dan ook in voor het verdere toezicht op Apra Leven en de opvolging van de maatregelen die de CBFA op 4 maart 2011 heeft genomen.

  Contact:
  Nationale Bank van België
  website: www.nbb.be
  telefoon: +32 2 221 22 23
  postadres: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel
   
 • Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)

  Sinds 1 april zijn de bevoegdheden van de CBFA, die de toelating van Apra Leven introk, verdeeld tussen de Nationale Bank van België (NBB) en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). De FSMA staat in voor het toezicht op de naleving van de sociale wetgeving op de tweede pensioenpijler. Daarom volgt de FSMA bij de vereffening van Apra Leven het lot op van de aanvullende pensioenregelingen. Het betreft de groepsverzekeringen en het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen. Meer informatie over de gevolgen van de vereffening van Apra Leven op uw aanvullende pensioenrechten vindt u in deze FAQ. Vindt u geen antwoord op uw vragen, dan kan u terecht bij de FSMA.

  Contact:
  Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
  website: www.fsma.be
  telefoon: +32 2 220 55 50
  e-mailadres: pensions@FSMA.be
  postadres: Congresstraat 12-14, 1000 Brussel