Professionelen

B.6. Wat is een passendheidstoetsing? Wanneer moeten crowdfundingdienstverleners er een uitvoeren?

Crowdfundingdienstverleners moeten een passendheidstest uitvoeren alvorens alternatieve-financieringsdiensten te verlenen. Deze diensten mogen immers pas worden verricht voor een potentiële belegger als de dienstverlener er zich van vergewist heeft dat de beleggingen die hij voorstelt, passend zijn voor de belegger, rekening houdend met zijn kennis en ervaring.

Om het passend karakter te toetsen, moet de dienstverlener zich baseren op de informatie die hij heeft ingewonnen bij de cliënt. Een potentiële belegging wordt als passend beschouwd als de cliënt de nodige kennis en ervaring heeft om de eraan verbonden risico’s te begrijpen.

Als de passendheidstest positief is, mag de alternatieve-financieringsdienst worden verleend. Als de test negatief is, mag deze dienst enkel worden verleend nadat de belegger is gewaarschuwd dat de beleggingen die de dienstverlener aanbiedt, niet passend zijn voor hem. De dienstverlener mag hiervoor een standaardwaarschuwing gebruiken.

Wie alternatieve-financieringsdiensten verstrekt, commercialiseert, via een website of een ander elektronisch middel, beleggingsinstrumenten die zijn uitgegeven door

  • ondernemers-emittenten,
  • financieringsvehikels, of
  • startersfondsen.

De enige beleggingsdiensten die gepaard mogen gaan met alternatieve-financieringsdiensten zijn:

  • beleggingsadvies;
  • ontvangen en doorgeven van orders.

Deze beleggingsdiensten mogen enkel worden verstrekt met betrekking tot effecten en deelbewijzen van startersfondsen. Wie deze beleggingsdiensten verstrekt via een alternatieve-financieringsplatform, verricht alternatieve-financieringsdiensten en moet zich houden aan de regels in dat verband gelden.

Crowdfundingdienstverleners hebben twee soorten cliënten:

  • beleggers, en
  • ondernemers-emittenten.