search_api_autocomplete

Betekenisvolle aandeelhouder

Een Een betekenisvolle aandeelhouder is een aandeelhouder die een gekwalificeerde deelneming in een VVB bezit.
is een aandeelhouder die een Een gekwalificeerde deelneming is het rechtstreeks of onrechtstreeks bezit van het kapitaal of van de stemrechten verbonden aan de effecten van een VVB, of elke andere mogelijkheid om een invloed van betekenis uit te oefenen op het beleid van de VVB, ongeacht of een dergelijke invloed daadwerkelijk wordt uitgeoefend.
in een Vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies naar Belgisch recht.
bezit.