search_api_autocomplete

Vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies

Vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies worden door de FSMA vergund. Vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies zijn gespecialiseerd in bepaalde beleggingsdiensten, zoals het vermogensbeheer, het ontvangen en doorgeven van orders, de uitvoering van orders in naam van de cliënten en de verstrekking van beleggingsadvies aan het publiek. Volgens hun vergunning mogen zij echter geen gelddeposito’s in ontvangst nemen of effecten bewaren.

Voor een overzicht van de belangrijkste financiële diensten die de Belgische financiële dienstverleners aan het publiek in België mogen verstrekken, wordt naar de volgende tabel verwezen.