search_api_autocomplete

Gekwalificeerde deelneming

Een Een gekwalificeerde deelneming is het rechtstreeks of onrechtstreeks bezit van het kapitaal of van de stemrechten verbonden aan de effecten van een VVB, of elke andere mogelijkheid om een invloed van betekenis uit te oefenen op het beleid van de VVB, ongeacht of een dergelijke invloed daadwerkelijk wordt uitgeoefend.
is het rechtstreeks of onrechtstreeks bezit van het De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal betekent dat het volledige opgebouwde bedrag in één keer wordt uitbetaald.
Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente, waarbij het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald: er wordt dan maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
Werknemers: Meer info.
of van de stemrechten verbonden aan de effecten van een Vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies naar Belgisch recht.
, of elke andere mogelijkheid om een invloed van betekenis uit te oefenen op het beleid van de Vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies naar Belgisch recht.
, ongeacht of een dergelijke invloed daadwerkelijk wordt uitgeoefend.