search_api_autocomplete

Instellingen voor collectieve belegging (ICB)

Lijsten
Wetgeving
Wetten
Koninklijke besluiten
Reglementen
Circulaires, mededelingen en praktijkgids
Circulaires
Nieuwe circulaire over de kennisgevingsprocedure voor de ICBE’s uit een andere lidstaat van de EER
Mededelingen
Attachment(s)
(update 01/06/2023)
ESA-richtsnoeren
ESMA-richtsnoeren
Studies
Non-bank financial intermediation/asset management
FSMA-standpunten
Register van de in aanmerking komende beleggers
Dashboards