search_api_autocomplete

Gereglementeerde vastgoedvennootschappen

In deze sectie worden de specifieke gegevens vermeld met betrekking tot de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV’s) zoals bedoeld in de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen.

Bovendien worden de aandelen van de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschappen verhandeld op een Belgische gereglementeerde markt. De informatie betreffende het statuut van genoteerde vennootschap wordt vermeld onder de secties 'Informatieverplichtingen' en 'Aandeelhouderschap' van de doelgroep 'Genoteerde vennootschap' en onder de doelgroepen 'Emittent van financiële instrumenten' en 'Financiële Markten'.

Lijsten
Wetgeving
Circulaires, mededelingen en praktijkgids
Circulaires
Mededelingen
FSMA-standpunten