search_api_autocomplete

Verzekerings- en herverzekeringsonderneming

In deze sectie vindt u informatie over wetgeving, circulaires en mededelingen en andere nuttige inlichtingen voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen.

Lijsten

De verzekerings- en herverzekeringsondernemingen staan onder het prudentiële toezicht van de Nationale Bank van België (NBB). De bevoegdheden van de FSMA beperken zich tot het verlenen van advies aan de NBB in het kader van de vergunningsaanvraag en het toezicht op de naleving van de gedragsregels door deze ondernemingen. Op de website van de NBB kan u de lijsten van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen actief in België terugvinden.

Wetgeving
Wetten
Koninklijke besluiten
Reglementen
Circulaires, mededelingen en praktijkgids
Circulaires
Mededelingen
EIOPA-Richtsnoeren
Medische index
Bepalingen van algemeen belang
Adviesorganen
Voorafgaand akkoord