search_api_autocomplete

Kredietinstellingen

In deze sectie vindt u informatie over wetgeving, circulaires en mededelingen en andere nuttige inlichtingen voor kredietinstellingen.

Lijsten

De kredietinstellingen staan onder het prudentiële toezicht van de Nationale Bank van België (NBB). De bevoegdheden van de FSMA beperken zich tot het verlenen van advies aan de NBB in het kader van de vergunningsaanvraag en het toezicht op de naleving van de gedragsregels door deze kredietinstellingen. Op de website van de NBB kan u de lijsten van de kredietinstellingen actief in België terugvinden.

Wetgeving
Wetten
Koninklijke besluiten
Reglementen
Circulaires, mededelingen en praktijkgids
Circulaires
Mededelingen
ESA-richtsnoeren
ESMA-richtsnoeren
Bepalingen van algemeen belang