Professionelen

In deze sectie vindt u de lijsten van beleggingsondernemingen die beleggingsdiensten mogen verrichten in België. De Belgische vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies staan onder prudentieel toezicht van de FSMA. De Belgische beursvennootschappen staan onder prudentieel toezicht van de NBB. De FSMA houdt toezicht op de naleving van de gedragsregels voor alle beleggingsondernemingen die in België gevestigd zijn. U vindt hierover meer informatie onder het thema “Gedragsregels (MIFID)”.