search_api_autocomplete

Beleggingsondernemingen

In deze sectie vindt u de lijsten van beleggingsondernemingen die beleggingsdiensten mogen verrichten in België. De Belgische vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies staan onder prudentieel toezicht van de FSMA. De Belgische beursvennootschappen staan onder prudentieel toezicht van de NBB. De FSMA houdt toezicht op de naleving van de gedragsregels voor alle beleggingsondernemingen die in België gevestigd zijn. U vindt hierover meer informatie onder het thema “Gedragsregels (MIFID)”.

Lijsten

1. Beleggingsondernemingen met vergunning in België

 

De beursvennootschappen staan onder het prudentiële toezicht van de Nationale Bank van België (NBB). De bevoegdheden van de FSMA beperken zich tot het verlenen van advies aan de NBB in het kader van de vergunningsaanvraag en het toezicht op de naleving van de gedragsregels door deze beursvennootschappen. Op de website van de NBB kan u de lijsten van de beursvennootschappen actief in België terugvinden.

 

Vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies naar Belgisch recht

 

In Belgïe geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemigen buiten EER

 

2. Activiteiten in België van EER-beleggingsondernemingen
 

In België geregistreerde bijkantoren en verbonden agenten van EER-beleggingsondernmingen

 

Vrije dienstverrichting in België van EER-beleggingsondernemingen

 

Vrije dienstverrichting in België van EER-beleggingsondernemingen die niet onder MiFID vallen

 

3. Activiteiten in België van beleggingsondernemingen buiten EER

 

In België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemigen buiten EER

 

Dienstverrichting in België van beleggingsondernemingen buiten EER

Circulaires, mededelingen en praktijkgids
Mededelingen
ESA-richtsnoeren
Bepalingen van algemeen belang