search_api_autocomplete

Kredietgevers

Sinds 1 november 2015 is de FSMA bevoegd voor de toegang tot het beroep van kredietgever en kredietbemiddelaar in hypothecair krediet en in consumentenkrediet.

Nieuwsbrief
Lijsten

(Deze lijst wordt wekelijks geactualiseerd)

Op 30 april 2017 is de overgangsperiode waarbinnen voorlopig vergunde kredietgevers hun aanvraag moesten indienen, geëindigd. 

 

De reeds vergunde kredietgevers vindt u op de lijsten op deze pagina.  

De voorlopig vergunde kredietgevers die binnen deze overgangsperiode hun aanvraag tot inschrijving hebben ingediend, mogen ook na het verstrijken ervan deze periode hun activiteiten voortzetten. Hun voorlopige vergunning wordt omgezet in een definitieve vergunning, nadat de FSMA deze aanvraag goedkeurt. Vanaf de goedkeuring zullen zij ook op deze lijsten terug te vinden zijn.

(Deze lijst wordt wekelijks geactualiseerd)

Op 30 april 2017 is de overgangsperiode waarbinnen voorlopig vergunde kredietgevers hun aanvraag moesten indienen, geëindigd. 

 

De reeds vergunde kredietgevers vindt u op de lijsten op deze pagina.  

De voorlopig vergunde kredietgevers die binnen deze overgangsperiode hun aanvraag tot inschrijving hebben ingediend, mogen ook na het verstrijken ervan deze periode hun activiteiten voortzetten. Hun voorlopige vergunning wordt omgezet in een definitieve vergunning, nadat de FSMA deze aanvraag goedkeurt. Vanaf de goedkeuring zullen zij ook op deze lijsten terug te vinden zijn.

Wetgeving
Wetten
Koninklijke besluiten
Circulaires, mededelingen en praktijkgids
FSMA-standpunten
Bepalingen van algemeen belang