search_api_autocomplete

Commissie voor Verzekeringen

De Commissie voor Verzekeringen is de bij wet ingestelde adviescommissie met opdracht overleg te plegen omtrent alle vragen die haar door de Minister of door de FSMA worden voorgelegd. De Commissie kan uit eigen beweging adviezen geven over alle problemen betreffende de verzekeringsverrichtingen die binnen de bevoegdheden van de FSMA vallen (artikel 301 wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen).

De Commissie is samengesteld uit zesentwintig vaste en zesentwintig plaatsvervangende leden, die benoemd worden door de Koning.

De FSMA neemt het secretariaat van de Commissie en van de ad hoc werkgroepen waar.