Over de FSMA

Onder de benaming 'Raad voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen', werd een orgaan ingesteld dat belast wordt met de regelmatige opvolging van de toepassing van de bepalingen van Wet op de Aanvullende Pensioenen voor Zelfstandigen (WAPZ) en met een periodieke evaluatie hiervan. Hij kan op verzoek of uit eigen beweging adviezen of aanbevelingen formuleren ter attentie van de FSMA of van de bevoegde ministers. Hij wordt daarenboven belast met alle taken die hem krachtens een wet of door de Koning worden toegewezen.