search_api_autocomplete

Commissie voor Aanvullende Pensioenen

Onder de benaming 'Commissie voor Aanvullende Pensioenen', werd een adviesorgaan ingesteld met als opdracht advies te verstrekken over de besluiten die in uitvoering van de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP) worden genomen en overleg te plegen omtrent alle vragen inzake de toepassing van deze wet en zijn uitvoeringsbesluiten die haar door de bevoegde ministers, de Raad voor Aanvullende Pensioenen of door de FSMA worden voorgelegd.