search_api_autocomplete

Commissie voor de Aanvullende Pensioenen voor Zelfstandigen

Onder de benaming 'Commissie voor de Aanvullende Pensioenen voor Zelfstandigen', werd een adviesorgaan ingesteld met als opdracht advies te verstrekken over de besluiten die in uitvoering van de Wet op de Aanvullende Pensioenen voor Zelfstandigen (WAPZ) worden genomen en overleg te plegen omtrent alle vragen inzake de toepassing van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten die haar door de bevoegde ministers, de Raad voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen of door de FSMA worden voorgelegd.