search_api_autocomplete

PRIIPS

De PRIIP’s verordening legt de verplichting op om voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (zogenaamde “PRIIP’s” of “Packaged Retail and Insurance-based Investment Products”) een essentiële-informatiedocument bekend te maken en aan de retailbeleggers te verstrekken. Bedoeling is de retailbeleggers in staat te stellen de essentiële kenmerken van het product en de risico's die ermee samenhangen te begrijpen en te vergelijken.

Wetgeving
Belgische wetgeving
Europese wetgeving
Circulaires, mededelingen en praktijkgids
Gemengd Comité van Europese Toezichthoudende Autoriteiten