search_api_autocomplete

Betaalrekeningen (vergelijkingswebsite)

Consumenten moeten kosteloos toegang hebben tot een vergelijkingswebsite waar zij de vergoedingen kunnen vergelijken die worden aangerekend voor diensten gekoppeld aan betaalrekeningen. Dat is vastgelegd in Boek VII, titel 3, hoofdstuk 1/1, artikel VII.4/4 van het Wetboek van Economisch Recht.

Het gaat om rekeningen waarmee consumenten minstens geldmiddelen op een betaalrekening kunnen plaatsen, contanten van een betaalrekening kunnen opnemen, en betalingstransacties, met inbegrip van overschrijvingen van en naar derden, kunnen ontvangen, respectievelijk uitvoeren.

De diensten waarvan de vergoedingen worden vergeleken, zijn de diensten die consumenten het meest gebruiken bij hun betaalrekening en waarvoor hun de meeste kosten worden aangerekend. Voor die diensten zijn betalingsdienstaanbieders overigens wettelijk verplicht om consumenten een 'informatiedocument betreffende de vergoedingen' te bezorgen.

De FSMA is aangesteld om die vergelijkingswebsite te ontwikkelen en te beheren (volgens paragraaf 3 van datzelfde artikel VII.4/4 van het Wetboek van Economisch Recht). Om die opdracht te vervullen, moeten betalingsdienstaanbieders haar hun medewerking verlenen, onder meer door haar juiste en volledige informatie te verstrekken.

Wat die medewerking precies inhoudt, is vastgelegd in het reglement van de FSMA van 30 januari 2019 over de medewerking van de betalingsdienstaanbieders aan het ontwikkelen en beheren van de vergelijkingswebsite voor de vergoedingen voor betaalrekeningen.

Betalingsdienstaanbieders kunnen vragen over de vergelijkingswebsite richten aan PADcomparator@fsma.be.

De vergelijkingstool zichtrekeningen is beschikbaar via Wikifin.

Wetgeving
Circulaires, mededelingen en praktijkgids