search_api_autocomplete
Home

Nieuwe circulaire over de kennisgevingsprocedure voor de ICBE’s uit een andere lidstaat van de EER

Nieuws
Informatie: de letter i, afgebeeld in een blauwgrijze cirkel op een lichtgrijze achtergrond

Deze circulaire bevat een overzicht van het reglementair kader en van de hypotheses waarin moet worden overgegaan tot het doorlopen van de kennisgevingsprocedure. Verder wordt toelichting gegeven over de procedure die van toepassing is bij het indienen, het bijwerken en het intrekken van een kennisgevingsdossier en over de verplichtingen die gelden bij de verhandeling in België van de rechten van deelneming.