search_api_autocomplete
Home

Mag een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies de interneauditfunctie uitbesteden?

De interneauditfunctie kan worden uitbesteed. Dat geldt ook voor de verantwoordelijkheid voor die functie. In dat geval rapporteert de (externe) interne auditor aan de voltallige raad van bestuur en kan een lid van die raad van bestuur, in bepaalde gevallen, wordt belast met de follow-up van de aanbevelingen. In dat verband wordt aanbevolen te opteren voor een onafhankelijk bestuurder.