search_api_autocomplete
Home

C.2.4. Wat moet u doen als u voldoet aan de voorwaarden om uw aanvullend pensioen op te vragen, maar u uw aanvullend pensioen nog niet of niet volledig hebt gekregen?

U moet uw aanvullend pensioen opvragen zowel bij de vereffenaars van Apra Leven als bij uw (ex-)werkgever:

 • Bij de vereffenaars van Apra Leven

  U moet contact nemen met de vereffenaars om hen te vragen uw aanvullend pensioen uit te betalen.

  Contact:
  Apra Leven in vereffening
  website: http://www.apraleven.com
  telefoon: +32 (0)3 610 54 00
  e-mailadres: vereffening@apraleven.com
  postadres: Louizalaan 523, 1050 Brussel
 • Bij uw (ex-)werkgever

  U moet ook contact nemen met uw (ex)werkgever om hem te vragen uw pensioen uit te betalen. Uw (ex-)werkgever is immers verplicht zijn belofte na te komen om u een aanvullend pensioen uit te keren. Het is niet zeker dat hij het volledige bedrag van uw opgebouwd pensioen moet uitbetalen. Zie voor meer informatie over de omvang van zijn verplichtingen onder vraag C.2.5.