search_api_autocomplete

C.4.2.3. Wat kan u wel doen?

U heeft de volgende mogelijkheden:

  • Ofwel doet u voor het ogenblik niets en laat u uw pensioenreserves staan. Uw ex-werkgever moet het nodige doen om uw pensioenreserves bij een andere pensioeninstelling onder te brengen.
  • Ofwel vraagt u om uw pensioenreserves naar een andere pensioeninstelling over te dragen. U kan kiezen tussen:
    • De pensioeninstelling van de werkgever voor wie u nu werkt en voor zover u aangesloten bent bij zijn pensioenstelsel. Meer informatie;
    • Een verzekeringsonderneming die aan bepaalde wettelijke voorwaarden moet voldoen. U vindt de lijst van die ondernemingen op de website van de FSMA. Meer informatie.

Het is aangeraden om u te wenden tot uw syndicale organisatie of een advocaat voor bijkomend advies over deze keuzemogelijkheden en de gevolgen van elk van deze keuzes voor uw specifieke situatie.