search_api_autocomplete

C.4.2.4. Wat moet u doen om uw pensioenreserves over te dragen?

  • Bij de vereffenaars van Apra Leven

    U moet contact nemen met de vereffenaars om hen te vragen uw pensioenreserves over te dragen naar de pensioeninstelling die u aanduidt.
  • Bij uw ex-werkgever

    U moet ook contact nemen met uw ex-werkgever om hem te vragen de nodige fondsen (die overeenstemmen met uw pensioenrechten) te storten aan de pensioeninstelling die u aanduidt. Uw ex-werkgever is immers verplicht zijn pensioenbelofte ten aanzien van u na te komen. Het is wel niet zeker dat hij het volledige bedrag van uw opgebouwde pensioenreserves moet storten. Zie voor meer informatie over de omvang van zijn verplichtingen vraag C.4.2.6.

Opgelet: het vragen van de overdracht van uw reserves kan gevolgen hebben voor de verjaring (zie vraag C.4.2.7.).