search_api_autocomplete
Home

C.4.4.1. Is uw ex-werkgever in vereffening of werd hij failliet verklaard en is de vereffening of het faillissement nog niet afgesloten?

Zie voorgaande vragen naargelang het geval waarin u verkeert:

In verband met de verplichtingen van uw ex-werkgever moet u zich richten tot de vereffenaar (vereffening) of curator (faillissement). In bepaalde gevallen is het mogelijk dat zij nog moeten tussenkomen.