PDF-versie

Dit cookiebeleid legt uit wat cookies zijn en hoe ze worden gebruikt. Het beleid richt zich tot het publiek (hierna ‘de bezoeker(s)’ of ‘u’) dat toegang heeft tot en gebruik maakt van de websites van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (hierna ook ‘de FSMA’ of ‘wij’), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Bij uw eerste bezoek aan de website zal u een cookiemelding te zien krijgen, waar u kan selecteren welke cookies u wenst te aanvaarden. Deze cookiemelding wordt weergegeven in de standaardtaal van uw webbrowser. U kan deze taal op elk ogenblik aanpassen via de browserinstellingen.

 • Wanneer is dit cookiebeleid van toepassing?

  Dit cookiebeleid is van toepassing op de website www.fsma.be, inclusief de digitale loketten, en op alle andere websites onder de domeinnaam ‘.fsma.be’ (hierna ‘de website’). Het heeft echter geen betrekking op de website www.wikifin.be, waarvoor een afzonderlijk cookiebeleid geldt.

  De via onze cookies verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van de FSMA. Als u niet wil dat een website cookies op uw computer installeert, kan u uw browser dienovereenkomstig instellen, zoals hieronder wordt uitgelegd.

 • Wat zijn cookies?

  Zoals vereist door artikel 129, 1°, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, wenst de FSMA de bezoekers van haar website te informeren over het gebruik van cookies. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij bepaalde informatie met geautomatiseerde middelen, door gebruik te maken van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer, tablet of smartphone installeert wanneer u die website bezoekt. Zij bevatten informatie, zoals de taalvoorkeur van de internetgebruiker, zodat hij die informatie niet opnieuw hoeft in te voeren als hij dezelfde website nog eens bezoekt. Sommige cookies maken een optimale grafische weergave mogelijk, andere zorgen ervoor dat een webapplicatie correct functioneert. De website gebruikt cookies hoofdzakelijk om uw gebruik van deze site doeltreffender te maken.

 • Hoe gebruiken wij cookies?

  De website gebruikt de volgende cookies:

  De noodzakelijke cookies
  Deze cookies zorgen ervoor dat de website optimaal functioneert, of beveiligen de website. Zij zijn onontbeerlijk voor een goede communicatie en vergemakkelijken het browsen.

  De functionele cookies
  Deze cookies vergemakkelijken het bezoek aan de website en verbeteren de gebruiksvriendelijkheid ervan (bv. taalkeuze).

  De analytische cookies
  Deze cookies maken het mogelijk het gebruik van de website te analyseren. Met deze cookies kunnen het aantal bezoeken, het aantal bezochte pagina’s, de activiteit van de gebruikers op de website en hun terugkeerfrequentie worden gemeten. Zij bezorgen ons informatie over de performantie van de website. De FSMA gebruikt hiervoor hoofdzakelijk de cookies van Google Analytics (zie hieronder voor meer informatie).

  Deze functionaliteiten gebruiken cookies van derden, die rechtstreeks door deze derden worden geplaatst.

  De cookies van derden die tot doel hebben de interactiviteit van de website te verbeteren
  Deze cookies worden gebruikt om de integratie met sociale netwerksites of bepaalde media op onze website mogelijk te maken. Deze sociale netwerken of mediabedrijven verzamelen via deze cookies informatie over het gedrag en de voorkeuren van bezoekers met als doel hun diensten te optimaliseren of om gepersonaliseerde inhoud weer te geven.

  Voor meer informatie over de gebruikte cookies wordt verwezen naar de lijst met cookies als bijlage bij dit cookiebeleid.

  Gebruik van cookies van Google Analytics

  De door de cookies van Google Analytics gegenereerde informatie over uw gebruik van de website – standaardinformatie over de toegang tot het internet (inclusief uw IP-adres) en uw gedrag als bezoeker, dat anoniem wordt geanalyseerd – wordt verstuurd naar Google, die deze informatie opslaat, ook op servers in de Verenigde Staten. Alvorens de verzonden informatie op te slaan, anonimiseert Google ze door het laatste octet van uw IP-adres te schrappen. Het Google Analytics-privacybeleid benadrukt dat Google deze informatie gebruikt om uw gebruik van de site te evalueren en om voor de FSMA verslagen te genereren over de activiteit op de site. De FSMA gebruikt zelf geen tool voor statistische analyse en verleent ook geen toestemming aan derden om deze tool te gebruiken om persoonlijke informatie van bezoekers, die geïdentificeerd zouden kunnen worden, op te sporen of te verzamelen.

  Voor alle aanvullende informatie over het gebruik van Google Analytics kan u het privacybeleid van Google en met name de manier waarop Google bepaalde verzamelde gegevens gebruikt, wanneer u sites of applicaties van zijn partners gebruikt, analyseren. U kan Google Analytics desactiveren door van de aanvullende module voor uw browser voor het desactiveren van Google Analytics te gebruiken.

 • Hoe kan u cookies beheren?

  Om de toegang tot en de rectificatie van uw persoonsgegevens te waarborgen, en om te garanderen dat u uw instemming in verband met uw persoonsgegeven te allen tijde kan intrekken, kan u het gebruik van de cookies altijd beheren via uw persoonlijke browserinstellingen. De webbrowser kan worden geconfigureerd om alle cookies te blokkeren, bepaalde cookies te accepteren/blokkeren of alle cookies te accepteren.

  Elke webbrowser heeft zijn eigen configuratie. Bij de meeste browsers kan u het menu ‘Voorkeuren’ of ‘Instellingen’ in de rechterbovenhoek raadplegen om de opties van de cookies te wijzigen of naar de sectie ‘Help’ te gaan. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende links:

  Gelieve er echter rekening mee te houden dat, wanneer u cookies desactiveert, bepaalde grafische elementen mogelijk niet correct worden weergegeven of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 • Hoe blijft u op de hoogte van de wijzigingen in dit cookiebeleid?

  Het is mogelijk dat dit cookiebeleid wordt gewijzigd. U kan de recentste versie van ons cookiebeleid steeds raadplegen op onze website. Verder stellen wij wij alles in het werk om u, via andere communicatiekanalen, op de hoogte te houden van de belangrijkste wijzigingen.

  Dit cookiebeleid werd voor het laatst gewijzigd op 24 september 2020.

 • Hoe kan u ons contacteren? (cookies)

  Heeft u vragen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, bewaren en gebruiken, gelieve ons privacybeleid te raadplegen. Voor alle vragen over ons gebruik van cookies, kan u ons als volgt contacteren:

  Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
  Ter attentie van de Data Protection Officer
  Congresstraat 12-14
  1000 Brussel (België)

 • Bijlage: Lijst met cookies

  Klik hier om de lijst met cookies te raadplegen.