search_api_autocomplete

D.11. Op welke manier moet de uitbetaling aan aangeslotenen of begunstigden gebeuren?

Betalingen aan aangeslotenen die de pensioenleeftijd hebben bereikt kunnen hetzij rechtstreeks aan de betrokken aangeslotene gebeuren, hetzij via tussenkomst van de nieuwe pensioeninstelling. Wij raden u aan u te informeren over de fiscale en parafiscale gevolgen van beide alternatieven. De FSMA is op dat vlak niet bevoegd. Indien u hierover vragen heeft, neemt u best contact op met de fiscale administratie (contactcenter 02 572 57 57, website: minfin.fgov.be) en/of met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (tel. 02 509 31 11, website: www.rsz.fgov.be) en/of met het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (tel. 02 739 79 04, website: www.riziv.fgov.be).