search_api_autocomplete

D.2.a Wat moet er in een prospectus staan?

Een prospectus moet alle noodzakelijke informatie bevatten om beleggers in staat te stellen zich met kennis van zaken een oordeel te vormen over het vermogen, de financiële positie, het resultaat en de vooruitzichten van de emittent, alsook over de rechten die aan de betrokken financiële instrumenten zijn verbonden.

Het prospectus kan de vorm aannemen van één enkel document (waarin een samenvatting is opgenomen) of van verschillende afzonderlijke documenten (de verrichtingsnota, de samenvatting en het registratiedocument).

Gelet op de zeer technische aard van deze materie, raadt de FSMA aan om zich door een gespecialiseerde advocaat te laten bijstaan opdat het onderzoeks- en goedkeuringsproces van het prospectus vlot zou verlopen.

Voor het prospectus over een aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek waarvoor de prospectusplicht geldt, moet de Europese vormgeving worden gebruikt als vastgelegd in Verordening (EG) nr. 809/2004 van 29 april 2004 en haar bijlagen.

Die Verordening beschrijft welke informatie in het prospectus moet worden vermeld naargelang het type emittent en de categorie van financiële instrumenten.

ESMA (de Europese toezichthouder) heeft aanbevelingen gepubliceerd met interpretaties van en toelichting bij bepaalde punten van Verordening (EG) nr. 809/2004, waarmee rekening moet worden gehouden.

Daarnaast publiceert ESMA Q&A’s over veel gestelde vragen in verband met het prospectus.