search_api_autocomplete

Kan u anoniem melden?

  • De meldingen van inbreuken kunnen, indien gewenst, volledig anoniem gebeuren. In dat geval kent de FSMA de identiteit van de meldende persoon niet, en kan zij deze persoon niet contacteren voor verdere informatie of toelichting.
  • De FSMA waarborgt ook de geheimhouding van de identiteit van een persoon die een melding doet en zich wel bij de FSMA bekend maakt. Dit geldt zowel voor iemand die zijn identiteit onmiddellijk bekend maakt, als voor iemand die in een later stadium besluit zijn identiteit bekend te maken. Tenzij deze persoon ermee instemt, wijst de FSMA de vraag om inzage, uitleg of afschrift van een bestuursdocument af wanneer de openbaarmaking van het bestuursdocument afbreuk doet aan de geheimhouding van de identiteit van de meldende persoon.