search_api_autocomplete

Kapitaalverhogingen in het kader van het toegestaan kapitaal

Als kapitaalverhogingen worden doorgevoerd in het kader van het toegestaan kapitaal, kan de raad van bestuur uiteraard geen verslagen voorleggen aan de algemene vergadering. Er dienen echter wel verslagen te worden opgesteld en openbaar gemaakt.

De bijzondere verslagen die worden opgesteld in het kader van het gebruik van het toegestaan kapitaal moeten worden openbaar gemaakt en op eCorporate opgeladen.

Gereglementeerde informatie

Bijzondere verslagen die worden opgesteld in het kader van het gebruik van het toegestaan kapitaal zijn gereglementeerde informatie.

Voor gereglementeerde informatie bestaan er specifieke verplichtingen qua openbaarmaking en opslag:

  1. Verspreiding (of openbaarmaking) - deze gebeurt via de media en heeft tot doel informatie snel en op niet-discriminerende basis toegankelijk te maken voor een zo groot mogelijk publiek.
  2. Opslag - gereglementeerde informatie wordt ter beschikking gesteld op:
    • de website van de emittent.
    • eCorporate. Gereglementeerde informatie die wordt opgeladen op eCorporate wordt automatisch opgenomen op STORI.

Meer weten over de technische verplichtingen aangaande de publicatie van gereglementeerde informatie?

Schematisch overzicht met toelichting

Termijnen

Deze verslagen moeten uiterlijk op de dag van de kapitaalverhoging worden openbaar gemaakt.