search_api_autocomplete

Regels in verband met transparantiekennisgevingen

De verplichting om transparantiekennisgevingen te doen rust op de aandeelhouders van de vennootschap. Om het de aandeelhouders mogelijk te maken hun verplichtingen na te leven, moeten de vennootschappen de noemer en eventuele statutaire drempels openbaar maken. Bovendien moeten zij de gedane kennisgevingen openbaar maken.

 • De emittent dient niet de ontvangen kennisgeving zelf openbaar te maken, maar wel, in een communiqué, alle erin vervatte informatie.

  Aanbevelingen met betrekking tot persberichten over transparantiekennisgevingen: Mededeling_2015_18

 • Het noemercommuniqué dient informatie te bevatten over de noemer (het totaal aantal stemrechten) en ook over het kapitaal en het totaal aantal stemrechtverlenende effecten.
 • Als de vennootschap statutaire drempels invoert, moet zij daar éénmalig over communiceren.

Gereglementeerde informatie

Deze informatie is gereglementeerde informatie.

Voor gereglementeerde informatie bestaan er specifieke verplichtingen qua openbaarmaking en opslag:

 1. Verspreiding (of openbaarmaking) – deze gebeurt via de media en heeft tot doel informatie snel en op niet-discriminerende basis toegankelijk te maken voor een zo groot mogelijk publiek.
 2. Opslag - gereglementeerde informatie wordt ter beschikking gesteld op:
  • de website van de emittent.
  • eCorporate. Gereglementeerde informatie die wordt opgeladen op eCorporate wordt automatisch opgenomen op STORI.

Meer weten over de technische verplichtingen aangaande de publicatie van gereglementeerde informatie?

Schematisch overzicht met toelichting

Termijnen

 • Communiqué over kennisgevingen: uiterlijk drie handelsdagen na ontvangst van de kennisgeving
 • Communiqué over de noemer: uiterlijk op het einde van elke kalendermaand waarin een van de bovenvermelde aantallen is gestegen of gedaald  
 • Communiqué over statutaire drempels: zo snel mogelijk na de invoering ervan

Meer weten over de transparantiewetgeving?

Praktijkgids FSMA_2011_08

Voor alle vragen over transparantie: trp.fin@fsma.be