search_api_autocomplete
Home

Vragen en antwoorden met betrekking tot financiële planning

  • 1. Wat is het doel van de FAQ?

    Deze FAQ beantwoordt vragen over de Wet Financiële Planning, het KB Financiële Planning, de vergunning en de vergunningsprocedure bij de FSMA. In de eerste plaats is deze FAQ bestemd voor onafhankelijk financieel planners. In de mate dat de FAQ toelichting geeft bij de definitie van raad over financiële planning kan hij ook voor de gereglementeerde ondernemingen een bron van informatie zijn. De FAQ is echter niet bedoeld als een uitgebreide juridisch-technische toelichting bij de toepasselijke wetgeving.

    U moet deze FAQ lezen als een aanvulling bij de Brochure en de Checklist over het vergunningsdossier. Hij is er onlosmakelijk mee verbonden.

    Om de antwoorden zo leesbaar mogelijk te houden, hebben wij ervoor geopteerd om geen rekening te houden met alle nuances en uitzonderingen in de wetgeving. Dit kan tot gevolg hebben dat bepaalde antwoorden onvolledig zijn of niet afgestemd zijn op uw persoonlijke situatie. Wij raden u dan ook aan om u te wenden tot een gespecialiseerd advocatenkantoor of gespecialiseerde consultants voor bijkomend juridisch advies en bijstand.