search_api_autocomplete

Wie kan melden?

  • Iedere persoon (vaste of tijdelijke, interne of externe, werknemer of zelfstandige medewerker, statutair personeelslid, stagiair …) die daadwerkelijke of potentiële inbreuken waarneemt op de financiële wetgeving waarop de FSMA toezicht houdt, kan dit melden. De wetgeving waarop de FSMA het toezicht verzekert, kan geraadpleegd worden op haar website [1]. Deze website bevat ook een voorstellingsbrochure met een algemene beschrijving van de missie en bevoegdheden van de FSMA.

 

 


[1] Artikel 45 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten beschrijft het bevoegdheidsdomein van de FSMA. De FSMA is niet bevoegd voor alle onderdelen van de wetgeving die vermeld wordt op haar website.