search_api_autocomplete

Geïndexeerde bedragen

(Geactualiseerd op 31 augustus 2022)

  • Actuele waarde van het bedrag vermeld in artikel 50 van de WAPZ

    Het bedrag van 500 euro in voormeld artikel wordt geïndexeerd overeenkomstig de bepalingen van de wetgeving inzake loonindexatie en bedraagt 728,41 euro.