Professionelen

    (Geactualiseerd op 27 december 2018)

    • Actuele waarde van het bedrag vermeld in artikel 50 van de WAPZ

      Het bedrag van 500 euro in voormeld artikel wordt geïndexeerd overeenkomstig de bepalingen van de wetgeving inzake loonindexatie en bedraagt 646,80 euro.