Professionelen

  (Geactualiseerd op 27 december 2018)

  • Actuele waarde van het bedrag vermeld in artikel 28, § 2 van de WAP

   Het bedrag van 500 euro in voormeld artikel wordt geïndexeerd overeenkomstig de bepalingen van de wetgeving inzake loonindexatie en bedraagt 646,80 euro
  • Actuele waarde van het bedrag vermeld in artikel 33 van de WAP

   Het bedrag van 1.500 euro in voormeld artikel wordt geïndexeerd met de aanpassingscoëfficiënt bepaald overeenkomstig artikel 178, § 3, eerste lid, 2° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Overeenkomstig het bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen –Aanslag jaar 2020, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2019, bedraagt dit bedrag 2.450 euro.