Professionelen

  (Geactualiseerd op 2 juni 2020)

  • Actuele waarde van het bedrag vermeld in artikel 28, § 2 van de WAP

   Het bedrag van 500 euro in voormeld artikel wordt geïndexeerd overeenkomstig de bepalingen van de wetgeving inzake loonindexatie en bedraagt 659,79 euro.
    
  • Actuele waarde van het bedrag vermeld in artikel 32, § 1, 4e lid van de WAP

   Het bedrag van 150 euro in voormeld artikel wordt geïndexeerd overeenkomstig de bepalingen van de wetgeving inzake loonindexatie en bedraagt 153 euro.
    
  • Actuele waarde van het bedrag vermeld in artikel 33 van de WAP

   Het bedrag van 1.500 euro in voormeld artikel wordt geïndexeerd met de aanpassingscoëfficiënt bepaald overeenkomstig artikel 178, § 3, eerste lid, 2° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Overeenkomstig het bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen – Aanslag jaar 2021, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2020, bedraagt dit bedrag 2.480 euro.