search_api_autocomplete

Geïndexeerde bedragen

(Geactualiseerd op 11 december 2023)

 • Actuele waarde van het bedrag vermeld in artikel 28, § 2 van de WAP

  Het bedrag van 500 euro in voormeld artikel wordt geïndexeerd overeenkomstig de bepalingen van de wetgeving inzake loonindexatie en bedraagt 772,99 euro.
   
 • Actuele waarde van het bedrag vermeld in artikel 32, § 1, 4e lid van de WAP

  Het bedrag van 150 euro in voormeld artikel wordt geïndexeerd overeenkomstig de bepalingen van de wetgeving inzake loonindexatie en bedraagt 179,26 euro.
   
 • Actuele waarde van het bedrag vermeld in artikel 33 van de WAP

  Het bedrag van 1.500 euro in voormeld artikel wordt geïndexeerd met de aanpassingscoëfficiënt bepaald overeenkomstig artikel 178, § 3, eerste lid, 2° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Overeenkomstig het bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen – Aanslagjaar 2024, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 maart 2023, bedraagt dit bedrag 2.810 euro.