Goedkeuring van de marktregels van Alternext

    De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) deelt mee dat overeenkomstig artikel 4, § 3 van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende de markt voor financiële instrumenten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 2006 betreffende marktmisbruik, de gewijzigde marktregels van Alternext zijn goedgekeurd met ingang op 1 augustus 2007.

    Deze marktregels zijn beschikbaar op de website van NYSE Euronext: https://www.euronext.com/nl/regulation/regulated-markets