search_api_autocomplete

Goedkeuring van de marktregels van Alternext

De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen deelt mee dat overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten, de gewijzigde marktregels van Alternext Brussels werden goedgekeurd op 15 juni 2010. Deze wijzigingen treden in werking vanaf 1 juli 2010. 

Deze marktregels zijn beschikbaar op de website van Alternext: https://www.euronext.com/nl/regulation/euronext-gereguleerde-markten