search_api_autocomplete

Goedkeuring van de marktregels van de gereglementeerde markten georganiseerd door Euronext Brussels NV

De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen deelt mee dat overeenkomstig artikel 40, 2e lid, van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten, de gewijzigde marktregels van Alternext (Brussels) werden goedgekeurd met ingang vanaf 1 januari 2008.

Deze marktregels zijn beschikbaar op de website van Alternext: https://www.euronext.com/nl/regulation/regulated-markets